Incidentanalyse

Sinds 2014 ben ik actief als incidentanalist binnen de (gesloten) zorg. Binnen specialistische zorg gebeuren regelmatig (complexe) incidenten of bijna-incidenten die een grote impact hebben op cliënt(en), medewerkers en andere betrokkenen. Naast een interne evaluatie kan het helpend zijn om samen met iemand van buitenaf naar de ontstane situatie te kijken. Wat gebeurde er? Waardoor gebeurde het? Welke gevolgen heeft het? Een analyse is nooit een op zichzelf staand iets. Doordat er vaak sprake is van een grote impact, is er aandacht nodig voor de cliënt, (betrokken) medewerkers en overige betrokkenen. Mijn aandacht richt zich niet op één gebied, maar staat stil bij elke schakel binnen een incident. Met een frisse open blik en zonder oordeel breng ik de situatie in kaart, doe ik een analyse en doe ik een aanbeveling. Desgewenst kan ik ook ondersteuning bieden bij vastgestelde onderzoeksresultaten.

Ik werk voor organisaties zelf maar wordt ook regelmatig ingehuurd als extern onafhankelijk analist. Ik werk het liefst vanuit een vaste basis, maar ben in geval van noodsituaties dag en nacht bereikbaar.

Werkwijze

Incidenten zijn niet te voorkomen, mensen maken fouten. Soms foute met kleine gevolgen en soms heeft het verkeerd handelen van  mensen grote gevolgen en richt het schade aan. Schade aan de organisatie of aan cliënten/patiënten. Soms lopen medewerker schade op door incidenten die gebeuren. Hoewel het in veel gevallen niet te voorkomen is om een schuldige aan te wijzen voor een incident (dat is onderdeel van een analyse) vind ik het in basis belangrijker te kijken naar het proces rond het incident. Door dat objectief en grondig te doen levert het winst op voor de organisatie, medewerker en cliënten/patiënten.

Een incident kan verschillende oorzaken hebben; technische, organisatorische, patiëntgebonden of menselijke factoren. Verschillende subonderdelen kunnen leiden tot een (bijna) incident en in de meeste gevallen heeft dit niet één oorzaak. Soms gaan er al langere tijd dingen mis en worden fouten niet meer opgemerkt of is er een werksituatie waarin fouten streng worden aangerekend en er geen ruimte is om fouten bespreekbaar te maken.

Graag kijk ik objectief en met een open blik met jouw organisatie mee.

Methodiek

Afhankelijk van het incident maak ik gebruik van de volgende analysemethoden:

  • SIRE
  • PRISMA
  • 5W-model
  • Visgraat