Management vs Leiderschap

Leiderschap en management zijn twee concepten die vaak door elkaar worden gebruikt, maar zijn zwart-wit bekeken eigenlijk verschillende benaderingen voor het begeleiding en organiseren van organisaties, mensen en middelen binnen een organisatie. Ik denk dat zowel management als leiden belangrijk zijn voor het succes van een organisatie, maar dat het wel belangrijk is het verschil te kennen en ook te weten wat er nodig is in verschillende situaties.

Management

Management kan worden gezien als een meer taakgerichte en praktische tool waarmee je om kunt gaan met teams, individuen en de taken die gedaan moeten worden binnen een organisatie. Het is bijvoorbeeld plannen, organiseren en beheersen van middelen om doelen te halen. De belangrijkste focus in management is de taak die gedaan moet worden. Managers zijn verantwoordelijk voor het stellen van doelen, het maken van tijdlijnen, het bepalen van welke middelen nodig zijn en wie die gaan gebruiken en het zorgen voor efficiëntie in de doelen die behaald moeten worden. Management zorgt voor stabiliteit, voor focus en duidelijkheid. ‘Managen’ kun je leren, het zijn vaardigheden die je je eigen kunt maken en die weinig hoeven te zeggen over wie je bént. De focus ligt meer op wat je doet en wat je in kunt zetten om je (persoonlijke) doelen te behalen.

Leiderschap

Leiderschap gaat over het mensen, over visie en over het begeleiden van een groep. Het gaat om het beïnvloeden en inspireren van teamleden binnen een team om te werken aan een gemeenschappelijk doel. Het gaat over samen, over zien en gezien worden; relatie. Leiders geven een gevoel van richting, kunnen een persoonlijke missie en visie op een levende manier op anderen overbrengen, stimuleren anderen om een eigen visie te maken en geven vanuit een natuurlijke motivatie enthousiasme over op anderen waardoor zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Leiderschap zorgt voor creativiteit, voor ontwikkeling en openheid. Het geeft ruimte aan anderen, delegeert verantwoordelijkheden en geeft eigenaarschap. Leiderschap moet in je zitten. Ik ben ervan overtuigd dat leiderschap van binnenuit komt. Natuurlijk kun je je ontwikkelen als leider (sterker nog: goede leiders wíllen zich ontwikkelen), maar zonder een intrinsieke drive en onafhankelijkheid kun je geen goede leider zijn. Leiderschap gaat over het begeleiden van en zoeken naar verandering, het omarmen van onzekerheid en het samen zoeken naar oplossingen voor problemen of uitdagingen.

Waar ligt je focus?

Een belangrijk verschil tussen leiderschap en management ligt in de focus. Management richt zich op het 'hoe' van taken, terwijl leiderschap het 'waarom' en 'wat' omvat. Managers houden zich bezig met de uitvoering van plannen, ervoor zorgen dat taken op tijd en binnen eventuele budgetten worden voltooid. Ze vertrouwen op processen en systemen om efficiëntie te kunnen werken. Leiders daarentegen houden zich bezig met het grotere geheel en het doel achter de taken, het ‘waarom’ is een onderdeel van samen zoeken naar de beste weg. Leiders communiceren de visie, inspireren anderen en moedigen hen aan om hun visie te delen en bij te dragen aan het succes (en het te vieren natuurlijk!)

Een ander verschil is de benadering van mensen. Terwijl managers individuen overzien en sturen aan de hand van hun eigen visie, bouwen leiders relaties op en motiveren ze hun teamleden. Managers kunnen de nadruk leggen op het naleven van regels, terwijl leiders zich richten op empowerment en persoonlijke ontwikkeling. Leiders zoeken naar de kracht van de ander en proberen de ander te begrijpen. Ze vertonen voorbeeldgedrag, moedigen aan en benutten de potentie van de ander. Sterk leiderschap geeft ruimte aan leiderschap en helpt nieuwe leiders te groeien. Er is vertrouwen en ondersteuning aan de ander.

Daarnaast gaat leiderschap vaak gepaard met het nemen van risico's en het uitdagen van de status quo. Leiders zijn bereid om buiten hun comfortzone te stappen, verandering te omarmen en vernieuwingen aan te moedigen. Ze inspireren anderen om hetzelfde te doen, waardoor een cultuur van continue verbeteren en aanpassingsvermogen wordt bevorderd. Ik geloof dat managers of management essentieel is voor het handhaven van stabiliteit, al kan het geen kwaad eens af te wijken van vastgestelde kaders 😉

Kortom, leiderschap en management gaan hand in hand. Beiden zijn nodig voor stabiliteit en groei in een team of organisatie. Leiderschap kan niet zonder management, al bestaan er wel managers die niet leiden. Gekscherend zou je kunnen zeggen dat je, wanneer leiderschap ontbreekt, meer kunt spreken van lijden dan leiden. Waar heb jij je focus op? De resultaten of de mensen? Ben je een lijder, een manager of een leider?

Heb je behoefte aan ontwikkeling, aan groei en iemand die een stukje met je meeloopt? Laten we vrijblijvend een kop * drinken!

*koffie, thee of limonade!