Psychopathologie

In mijn (werkende) leven heb ik al veel mensen ontmoet. Mensen die volgens ‘het boekje’ veel schijnen te mankeren, maar daar zelf weinig last van hebben of die juist wel heel veel last hebben van hun psychische problemen. En omgekeerd: mensen die volgens ‘het boekje’ niets mankeren, maar wel veel problemen ondervinden (en dat al dan niet ook zelf doorhebben). Er is zo’n grote verscheidenheid aan mensen op deze wereld en mijn overtuiging is dat dit de wereld een stuk mooier maakt!

Elk mens heeft een eigen behoefte aan contact, aan een eigen benadering, aan een open basishouding en verwondering over wie jij bent als mens. Daarbij maakt het naar mijn ervaring niet uit wie je bent of welke kwetsbaarheid je ervaart. De basisboodschap die ik elke deelnemer aan een training mee wil geven en wil doen ervaren is dat authenticiteit en een stevig fundament in jouzelf de basis is van de omgang met een ander. Dat leer je met vallen en opstaan, met inzicht in gedragspatronen, in psychiatrische ziektebeelden, in modellen die handig zijn als achtergrondinformatie, maar vooral door te doen en te ervaren. In een ontmoeting van mens tot mens. Verwacht dus geen als-dan-principes of een toverformule. Ik geloof niet in standaard-benaderingswijzen en gedragsplannen. Het mag schuren, het mag dichtbij komen en je raken. Pas dan leer je, doordat je jezelf goed kent, de ander begrijpen.

Wat leer je in de trainingen?

Basiskennis van Psychopathologie:

 • De diversiteit van psychische stoornissen en de unieke ervaringen van verschillende mensen.
 • Waarom het belangrijk is authentiek te zijn, in plaats van trucjes gebruiken.

Individuele benaderingen:

 • Het begrijpen van de unieke behoeften van elk individu in de context van psychopathologie.
 • Het zorgen voor een open basishouding en een verwonderende houding.

Inzicht in gedragspatronen:

 • Analyseren van gedragspatronen en hoe deze van invloed kunnen zijn op de interactie tussen mensen.
 • Het ontwikkelen van vaardigheden om gedragspatronen te herkennen en op de juiste manier te benaderen, passend bij wie jij bent als mens.

Praktische vaardigheden:

 • We gaan actief aan de slag om wat je geleerd hebt te oefenen, onder begeleiding van professionele trainers.
 • We werken in een veilige leeromgeving waar alle ruimte is voor feedback, leren, fouten maken en elkaar helpen.

Persoonlijke ontwikkeling:

  • Het is belangrijk dat jezelf goed kent en weet hoe je omgaat met anderen. Je hoeft niet perfect te zijn (wie is dat wel?), maar het is wel belangrijk dat je weet wat je sterke kanten zijn en waarin je nog kunt groeien.
  • We staan stil bij je eigen ervaringen, kennis en herstel om dat in te zetten om empatisch naar anderen te zijn.
  • Je leert te werken in een open cultuur waarin het mag schuren, waarin je elkaar helpt en waarin alles bespreekbaar mag zijn.

Welke onderwerpen komen bijvoorbeeld aan bod?

Introductie tot Psychopathologie:

 • Historische ontwikkeling en evolutie van het begrip psychopathologie.
 • Basisprincipes van diagnostiek en classificatie van psychische stoornissen volgens internationale standaarden.

Klinische beoordeling:

 • Het belang van een grondige klinische beoordeling in de context van psychopathologie.
 • Technieken om vragen te stellen en een klinische beoordeling te kunnen doen om de mate van psychische gezondheid vast te kunnen stellen.

Angst- en stemmingsstoornissen:

 • Wat zijn angst- en stemmingsstoornissen en welke symptomen horen hierbij?
 • Hoe ga je om met mensen die een angst- of stemmingsstoornis hebben?
 • Hoe ontstaan angst- en stemmingsstoornissen?
 • Op welke manier kan je angst- en stemmingsstoornissen behandelen (zowel met als zonder medicijnen)/

Persoonlijkheidsstoornissen:

 • Welke persoonlijkheidsstoornissen zijn er en wat is de impact hiervan op een mens en zijn omgeving.
 • Therapeutische benaderingen voor het werken met mensen met persoonlijkheidsstoornissen.

Psychose en schizofrenie, dissociatieve stoornissen:

 • Begrip van psychotische stoornissen, waaronder schizofrenie.
 • De rol van medicatie en psychosociale interventies in de behandeling.
 • Do's en don's in het omgaan en maken van contact met mensen die psychotisch zijn.
 • Uitleg over verschillende psychische functies en hoe ze goed (of niet goed) samenwerken.

Trauma- en stressgerelateerde stoornissen:

 • Wat is stress en hoe ontstaat trauma
 • Analyse van trauma- en stressgerelateerde stoornissen, zoals PTSS.
 • Wat kun je doen bij een heftige of impactvolle gebeurtenis?
 • Belang van juiste benadering en vraagstelling.
 • Traumagerichte interventies en behandelmethoden.

Kinder- en jeugdpsychopathologie:

 • Specifieke aandacht voor psychopathologie bij kinderen en jongeren.
 • Verschil tussen kind-, jeugd-, en volwassenpsychopathologie.

Je begrijpt dat uitgebreid stilstaan bij al deze onderwerpen niet in één avond lukt. Daarnaast zijn er nog meer onderwerpen die passen binnen de psychopathologie, zoals middelgerelateerde stoornissen en ontwikkelingsstoornissen. Daarom is het fijn als je specifiek laat weten waar je interesse naar uitgaat!

Wil je een training op maat voor jouw organisatie? Neem contact met mij op. Ik help je zelf graag of kan je doorverwijzen naar een collega.