Wijze lessen van Gandhi

Mahatma Gandhi was een grote leider die geloofde in de kracht van samenwerking en sámen team zijn.
Een bekende uitspraak (niet van Gandhi ;-)) luidt: “alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Voor veel mensen, inclusief mijzelf, soms een grote uitdaging.

Gandhi vind ikzelf een inspirerend persoon en daarom deel ik graag een aantal van zijn adviezen voor het bouwen van sterke en effectieve teams:

Een gezamenlijk succes

"Het verschil tussen wat we doen en waartoe we in staat zijn, zou voldoende moeten zijn om de meeste wereldproblemen op te lossen." Gandhi geloofde dat elk teamlid de mogelijkheid heeft om bij te dragen aan het succes van het team. Hij moedigde teamleden aan om in zichzelf te geloven en hun grenzen te verleggen. Zo is ook elk teamlid verantwoordelijk voor het falen van een team, als je kijkt naar een team als één geheel. Het lijkt een beetje in strijd met iets anders waar ik voor sta: zelfacceptatie en zelfkennis. Toch geloof ik dat je vanuit zelfacceptatie en je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden kennen, jezelf kan uitdagen te groeien en te ontwikkelen. Je eigen potentie gebruik je op deze manier om je team te dienen en successen te boeken.

Afhankelijkheid is het paradigma voor jij: jij zorgt voor mij; jij zorgt dat ik succes heb; het is jouw schuld als ik faal. Onafhankelijkheid is het paradigma voor ik: ik doe het; ik ben verantwoordelijk; ik kan kiezen. Wederzijdse afhankelijkheid is het paradigma voor wij: wij doen het; wij kunnen samenwerken; als wij onze krachten bundelen, kunnen we iets beters realiseren
Stephan R. Covey - De 7 eigenschappen van effectief leiderschap

Onderlinge afhankelijkheid

"Onderlinge afhankelijkheid is en zou net zo goed het ideaal van de mens moeten zijn als zelfvoorziening." Gandhi geloofde dat teamwerk gebaseerd is op het principe van onderlinge afhankelijkheid, waarbij individuen samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Hij benadrukte dat niemand alleen succes kan behalen en dat ieders sterke en zwakke punten die van anderen aanvullen. Dit geldt naar mijn mening voor teamleden, maar ook voor sterke leiders. Covey schrijft het ook in zijn boek De 7 eigenschappen van effectief leiderschap: ‘Afhankelijkheid is het paradigma voor jij: jij zorgt voor mij; jij zorgt dat ik succes heb; het is jouw schuld als ik faal. Onafhankelijkheid is het paradigma voor ik: ik doe het; ik ben verantwoordelijk; ik kan kiezen. Wederzijdse afhankelijkheid is het paradigma voor wij: wij doen het; wij kunnen samenwerken; als wij onze krachten bundelen, kunnen we iets beters realiseren’. In hoeverre sta jij alleen? Of in hoeverre gebruik jij jouw krachten, samen met die van collega’s om te presteren?  Ik zou hierover nog veel verder kunnen uitweiden, maar dat komt later vast nog eens.

Durf verschillend te zijn

"Eerlijke verschillen zijn vaak een gezond teken van vooruitgang." Gandhi geloofde dat gezonde discussies onmisbaar zijn een goede samenwerking. Ook conflicten kunnen helpen in een teamproces, als deze op een constructieve manier plaatsvinden natuurlijk. Gandhi moedigde teamleden aan om open en eerlijk hun mening te geven en te luisteren naar de perspectieven van anderen. In hoeverre is er in jouw team ruimte voor verschillen, voor conflicten? Als er geen ruimte voor is, of er zijn nooit meningsverschillen, dan wil ik je graag uitdagen te onderzoeken waardoor dat komt. Zijn ze er misschien wel, onderhuids? Of is er onveiligheid, loopt iedereen op zijn tenen? Of is het altijd ruzie en zijn er meningsverschillen die de boventoon voeren? Ook dan is het interessant om dat eens te onderzoeken… Wil je hierover meer weten? Neem dan gerust eens contact op.

Wat geef jij?

"De beste manier om jezelf te vinden, is jezelf te verliezen in dienst van anderen." Gandhi geloofde dat teamwork niet alleen gaat over het bereiken van persoonlijke doelen, maar ook over het dienen van het grotere goed. Hij moedigde teamleden aan om naar een gezamenlijk doel toe te werken en de behoeften van het team als geheel voorrang te geven boven individuele belangen. Soms kost samenwerken je iets van jezelf; soms in een compromis, soms op het gebied van integriteit wanneer een ander eer krijgt voor jouw werk, soms omdat je een beetje harder loopt dan anderen. Als dit in balans is, kan een team dit bolwerken. Iets geven van jezelf voor het succes van het team. Dat vraagt wel moed, zelfkennis en stabiliteit. Je kunt alleen geven aan een ander, wat je zelf ontvangen hebt. Dat zou zomaar eens een uitspraak van mijn oma kunnen zijn (dat is een wijze vrouw). En zo is het denk ik ook. Wat heb jij te geven of wat heb jij nodig?

Goed voorbeeld doet goed volgen

"Wees de verandering die je in de wereld wilt zien." Gandhi geloofde dat echt leiderschap gaat over het stellen van een voorbeeld voor anderen om te volgen. Hij moedigde leiders aan om het goede voorbeeld te geven en de waarden en principes voor te leven die ze in hun team willen zien. Dat kan gaan om de kleine dingen; normen en waarden zoals op tijd komen, doen wat je zegt en zeggen wat je doen. Maar ook over de grote dingen; eerlijkheid, kwetsbaarheid, sorry durven zeggen en je visie delen. Wie was jouw voorbeeld en waarin kun jij een voorbeeld zijn?